StatPress

Celkem:3611
Počet návštěv dnes: 8
Online:0

Vězení jako turistická atrakce

Slavonski Brod vězení

Slavonski Brod vězení

V rámci programu revitalizace byla v pevnosti (Tvrđava) v městě Slavonski Brod otevřena replika největšího rakousko-uherského vězení, které se nachází v Brně. Nebyly provedeny žádné zásadní změny u repliky vězeňského areálu. Prostor byl upraven tak, jak vypadal v původním vězení. Byly použity staré cihly a zdi nebyly omítnuty. Byla vystavěna samotka, místnost pro vězeňské strážce a mučírna. Replika rakousko-uherského vězení je jedním z řady programů „živých dějin“, které koncipují a realizují pracovníci Turistického sdružení města Slavonski Brod. Kromě vězení byla v pevnosti Tvrđava do nynějška vystavěna a zařízena kopie původní lékárny, kovárny, tradiční kuchyně, výčepu nápojů. Nachází se zde i galerie s první stálou výstavou chorvatského umění druhé poloviny 20. století. V galerii si lze prohlédnout více než 400 uměleckých děl. Nachází se zde mimo jiné dobová maketa pevnosti Tvrđava, která návštěvníkům přiblíží vojenský život na hranici habsburské říše v 18. století a na začátku 19. století.

Slavonski Brod vyrostl na křižovatce cest, které spojovaly důležitá obchodní střediska. Byl však také důležitým městem z hlediska vojenské strategie. Zdejší královská slavonská pevnost střežící hranici s Tureckem na řece  Sávě byla vystavěna v období od roku 1715 do roku 1780. Spolu s opevněnými slavonskými barokními městy Osijekem a Starou Gradiškou patřila do velkého obranného systému na hranici s Osmanskou říší. Pevnost byla určena přibližně pro 400 vojáků a 150 děl.

Přestože byla Tvrđava pohraniční vojenská pevnost, nakonec nikdy nedostala příležitost prokázat svou vojenskou moc. Staré časy i všední život zdejší vojenské posádky dokládají četné dochované fortifikační objekty.

Uprostřed náměstí stojí barokní kostel sv. Anny (sv. Ane). Pro návštěvníky jsou zde připraveny historické pořady, v nichž vystupují osoby v uniformách husarů 12. slavonského husarského regimentu z druhé poloviny 18. století.

Pevnost Brod je jedinečným a monumentálním příkladem vojenské fortifikační architektury 18. století ve Slavonii a významnou kulturně-historickou památkou. Uvnitř budovy někdejšího důstojnického pavilonu (Časnički paviljon), kde nyní sídlí městská správa Slavonského Brodu, si návštěvníci mohou prohlédnout i figuríny v uniformách někdejších pohraničníků.

Slavonski Brod je šestým největším městem v Chorvatsku. Nachází se uprostřed oblasti Slavonie na samé hranici Chorvatska s Bosnou a Hercegovinou.

Turistické sdružení Brodsko-posávské župy

Comments are closed.