StatPress

Celkem:3642
Počet návštěv dnes: 6
Online:0

V Dubrovníku proběhla tradiční slavnost sv. Blažeje (sv. Vlaha)

Dubrovnik Autor : Milan Babić

Dubrovnik Autor : Milan Babić

Dubrovník je nejznámějším chorvatským turistickým střediskem. Již více než tisíc let se v tomto starobylém městě slaví svátek patrona sv. Blažeje (sv. Vlaha). Tato tradice má hluboké kořeny nejen v Dubrovníku, ale i v jeho okolí. Její hodnotu čím dál více poznávají i turisté. To, že jde o pravé kulturní bohatství, které přesahuje lokální rámec, potvrdilo i UNESCO. Slavnost svatého Blažeje (Festa svetoga Vlaha) byla totiž před dvěma lety zařazena do jeho seznamu nehmotného světového kulturního dědictví. Došlo k tomu o třicet let poté, co bylo samotné město Dubrovník jako celek /v roce 1979/ zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Svátek svatého Blažeje slaví obyvatelé Dubrovníku od roku 972. Tehdy totiž sv. Blažej podle pověsti ubránil město před útoky Benátčanů. Jen málo měst je tak pevně spojeno se svým svatým patronem jako Dubrovník. V průběhu slavnosti na počest sv. Blažeje, která se koná na začátku února, proběhnou četné kulturní, zábavní, hudební a sportovní akce. V té době je Dubrovník zvláště slavnostně vyzdoben a osvětlen. Slavnosti se účastní obyvatelé města i celého okolí. Zaujmou zahraniční turisty svými bohatými lidovými kroji.
Slavnost začne vždy druhého února na Hromnice vypuštěním bílých holubiček, symbolu svobody a míru, před kostelem sv. Blažeje. Poté následuje vztyčení korouhve sv. Blažeje na ústředním místě starého Dubrovníku, na stožár Rolandova sloupu (Orlandov stup).
Hlavní slavnost vždy proběhle třetího února. Tehdy se koná slavnostní mše pod širým nebem. K procesí církevních hodnostářů a dubrovnických obyvatel s korouhvemi se vždy přidá mnoho věřících z okolí města. Po hlavní ulici zvané Stradun a uličkách starého města jsou v procesí neseny posvátné relikvie svatého Blažeje. Pod baldachýnem spočívá nejcennější relikvie dubrovnické katedrály ? Ježíšova plenka. Procesí je příležitost pro účastníky, aby ukázali turistům své bohatě zdobené lidové kroje, které poutají pozornost svou originalitou a krásou.
Na ?Slavnost sv. Blažeje? se každým rokem přijede podívat velké množství domácích i zahraničních hostů. Pro zdejší obyvatele je to bezpochyby nejdůležitější církevní i světská událost. Je to však také jedinečná turistická atrakce, která nejlépe ilustruje slogan chorvatského cestovního ruchu „Středomoří, jakým kdysi jednou bylo“.

Comments are closed.