StatPress

Celkem:3522
Počet návštěv dnes: 2
Online:0

Staré pevnosti na řece Krce

Řeka Krka měla odedávna významnou úlohu v historii: od starověku, kdy byla hranicí mezi ilyrskými plemeny Liburnů a Dalmatů, přes středověk, kdy v této oblasti vzniklo jádro prvního chorvatského státu, po raný novověk, ve kterém o tento prostor bojovaly Benátská republika, Habsburská monarchie a Osmanská říše.

V širší oblasti řeky Krky se nachází řada pozůstatků středověkých tvrzí, které od 12. století budovaly chorvatské šlechtické rody Šubićů a Nelipićů z rodu Svačićů. Řeka Krka pro ně byla hranicí. Rodu Šubićů patřila pravá strana řeky. O jejich moci svědčí skutečnost, že Benátky s nimi smlouvy uzavíraly přímo. Šubićům patřily Bribir, Ostrovica, Čučevo (Trošenj), Rog, Uzdah-kula a Skradin, kterému bán Pavao Šubić roku 1304 pomohl, aby ze statusu pevnosti (castrum) získal status města.

Největší moc Šubići získali v době vlády bána Pavla, kdy svou moc rozšířili na celé pevninské Chorvatsko, Dalmácii a Bosnu.

Bribir
Nachází se 14 kilometrů severozápadně od Skradinu. Odhalené archeologické nálezy v této oblasti je možné průběžně sledovat od pozdní doby bronzové přes antiku, středověk až do novověku. V době vlády Šubićů byl vystavěn kostel sv. Ivana a františkánský klášter s kostelem sv. Marie, kde je pochován bán Šubić, jakož i jeho rodina. Bribir měl strategický význam ve středověku, protože společně s ostrovickou pevností kontroloval důležitou komunikaci Knin-Zadar. Tato lokalita má označení památky nulté kategorie díky několika archeologickým a historickým vrstvám.

Ostrovica
Zmínka o ní pochází ze 12. století a Šubićové na ní vládli plných dvě stě let, načež roku 1347 přešla pod vládu chorvatsko-uherského krále a v 16. století ji dobyli Osmané.

Uzdah  Kula
Je to pevnost, kterou vybudovali Šubićové, aby kontrolovala cestu spojující Skradin s jeho vnitrozemím a byla též strážcem jejich panství do roku 1512, kdy ji obsadili Turci, kterým sloužila jako temnice.

Rog
Známý také jako Rogovo, je další hradiště, které se nacházelo v oblasti vesnice Rupe, naproti starochorvatskému městu Kamičaku nad vodopádem Roški slap. Stopy jeho existence jsou téměř nerozeznatelné, ale existuje zakreslené na mapě Matea Pagana ze 16. století jako jedna ze dvou tvrzí naproti sobě směrem proti proudu od ostrůvku Visovac.

Čučevo (Trošenj)
Archeologicky není prozkoumáno. Neexistují jisté údaje o době jeho vzniku. Dnes jsou z pevnosti viditelné dobře zachovalé pozůstatky kulaté věže s částí vysokých hradeb a stopy jednotlivých obytných objektů. Byl vystavěn na samém okraji kaňonu Krky. Na protější straně se nachází pevnost Nelipićů Nečven, se kterou byl spojen zavěšeným mostem zbořeným roku 1649. Na této lokalitě byly objeveny také nálezy z ranější doby (prehistorické, bronzové a římské).

Skradin (Scardona)
Antické město, které vzniklo na řece Krce v 7. století, obnovili a budovali Chorvaté jako novou osadu pod jménem Skradin. Stejně jako Bribir tak i Skradin byl spojen s bribirskými knížaty (Šubićové). Byl oblíbeným sídlem bána Pavla a jeho rodiny. Po porážce roku 1322 ztratil svou politickou a hospodářskou moc.
Na levém břehu Krky se ve 13. století objevila druhá mocná rodina Nelipićů (z rodu Svačićů), která budovala své pevnosti na prostoru miljevacké desky (naproti Šubićům) a na pravém břehu Čikoly. Rodině Nelipićů patřily pevnosti na Krce (Nečven, Bogočin, Kamičak), a Ključica a Gradina (Drniš) na pravém břehu řeky Čikoly.
newsletter4_page_12Gradina (Drniš)
Vznikla na okraji úrodného krasového pole a na úpatí pevnosti se rozvila středověká vesnice, což nám říká, že Drniš i před tureckým dobytím (roku 1522) existoval jako zformovaná osada. Archeologické nálezy v této oblasti pocházejí od prehistorie, starší doby železné, antiky až po raný středověk.

Ključica
Neboli město Ključ bylo vybudováno na strmých a nerovných srázech řeky Čikoly. Bylo to velmi dobře opevněné město a výstavba pevnosti na tomto místě měla strategický a politický význam, neboť z tohoto místa bylo možné kontrolovat celý kraj. Archeologicky není dostatečně prozkoumáno, ale je známo, že ho vybudovali Nelipićovi v první polovině 14. století. Počátkem 16. století pevnost obsadili Turci, kteří byli vyhnáni roku 1648, a od té doby nebyla pevnost funkční. Je to nejhezčí a nejlépe dochovaná pevnost ze všech uvedených.

Kamičak (Ramica)
Nachází se na břehu Krky v oblasti Miljevaca (Brištane). Přístup je možný pouze z jižní strany, a ze stavby se zachovalo jen velmi málo. Je známá tím, že se v ní narodil poslední chorvatský král ? Petar Svačić.

Bogočin (Vilin grad)
Pevnost vybudovaná na vystouplé skále nad propastí (Bogatići-prominski). Byla strategicky důležitá, neboť kontrolovala Carigradskou dragu  a přechod, který se mezi lidmi nazýval Vilin-most. Vede k ní pouze jedna cesta ze severovýchodní stany a vejít se do ní mohlo pouze přes vysutý most. O pevnosti je jen velmi málo historických údajů. Je zakreslená na Paganově mapě (16. století). V blízkosti se nachází starý hřbitov. Na počátku cesty, která vede k pevnosti, se nachází kamenná hromada s velkým křížem. Archeologicky neprozkoumaná lokalita.

Nečven
Nachází se 5 kilometrů od vesnice Oklaj. Historie tohoto města je velmi složitá. Vybudovali ho Nelipići a poté, co vystřídal několik pánů, ho roku 1522 dobyli Turci, v jejichž rukou zůstal do roku 1688. Po odchodu Turků byl Nečven opuštěn a pobořen. Uskocký vůdce Stjepan Sorić zbořil roku 1647 most na Krce, který spojoval Nečven s protějším břehem, kde se vypínal Trošenj patřící Šubićům.

Turistické sdružení Šibenicko-kninské župy

Comments are closed.