StatPress

Celkem:3646
Počet návštěv dnes: 81
Online:0

Split ve znamení mezinárodních festivalů

V době od 14. do 17. října letošního roku se konaly ve Splitu hned tři akce, významné pro cestovní ruch. Tou první je mezinárodní festival turistického filmu a ekologie ITF’CRO 2009, na němž byly promítány filmy s tematikou cestovního ruchu nominované na festivalová ocenění. Festival se letos koná již po dvanácté.

Na tuto akci navazoval Interstas 2009 ? Mezinárodní přehlídka cestovního ruchu, filmu a krajiny, na které se předváděly filmy ekologického, dokumentárního a vědeckovýzkumného charakteru, vztahující se k chráněnému kulturnímu a náboženskému dědictví.

Třetí akcí je KEA/EFE’CRO 2009, v níž byla  již po osmé představena města a místa aspirující na ocenění Zlatý květ Evropy 2010.

Uvedené festivaly se konaly v Domě chorvatské armády (Dom hrvatske vojske) ve Splitu, a  provázely je četné doprovodné akce, jako ekologické a výchovné dílny, prezentace turistických programů pro širokou veřejnost aj. V rámci seznamování s kandidáty na Zlatý květ Evropy se prezentovaly programy zaměřené na ochranu biosféry a na uchování národní tvářnosti chorvatských měst a venkova.

První den se též otevřela výstava turistického designu a fotografie s četnými workshopy a odbornými přednáškami.

Poslední den se věnoval slavnostnímu vyhlášení oceněných filmů, jednotlivců i organizací, které přispěly k rozvoji cestovního ruch, a vyhlášení chorvatských měst a míst nominovaných na cenu Zlatý květ Evropy.

Comments are closed.