StatPress

Celkem:3350
Počet návštěv dnes: 95
Online:0

Perspektivy námořní turistiky v Chorvatsku

Podle světových odborníků na námořní turistiku je právě toto turistické odvětví jedním z nejperspektivnějších na světě. A právě Chorvatsko má všechny předpoklady k tomu, aby se stalo top-destinací námořní turistiky ve světovém měřítku. K tomu však, aby tohoto cíle dosáhlo je třeba, aby byla odborně zpracována podrobná strategie udržitelného rozvoje námořní turistiky a precizovány hlavní úkoly, nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Comments are closed.