StatPress

Celkem:3930
Počet návštěv dnes: 82
Online:2

Pátrání po potopeném městě – Chorvatsko- Pag

Podle legend, které jsou přenášeny v lidovém básnictví, tajemná Cissa? byla zničena v potopě vyvolané Božím hněvem pro zkaženost jejích? obyvatel.
Na otázku, jestli město skutečně zmizelo v kataklyzmě, odborníci stále? nemají jasnou odpověď, ale mnohé stopy, od antických hradeb přes zbytky? vodovodní soustavy až po řadu hybných nálezů, naznačují existenci? mocného prehistorického antického sídliště, které pravděpodobně? zmizelo v polovině 2. století. O bohatých antických pozůstatcích v Casce? píšou cestovatelé již od 16. století, kdy i benátský senátor Giustiniani? během své cesty na koni po Dalmacii, navštěvuje „krásné novaljské? památky“.? Za předpokladu, že caská zátoka i její mořské dno ukrývá mnohá? překvapení, pátrání po exaktních odpovědích se v loňském roce zúčastnily? mnohé archeologické výzkumné týmy. Tak bylo během výzkumu na Pagu? objeveno i vzácné naleziště amfor, které jsou nyní zajištěné speciálními? klecemi v hloubce 26 metrů, aby zůstaly i nadále přístupné potápěčům.
Co se týká dřevěné kotvy, byla nalezena v bahně, které jí ochránilo pře? rozpadem. Pod mořskou hladinou se totiž, jak vysvětlují výzkumníci,
často objevují olověné příčky, které byly speciální zátěží kotev a proto? jsou dřevěné části tak vzácné. Prvním nálezem tohoto druhu byla kotva? lodi krále Claudia, objevená v jezeře Nemi v Italii, ale ta již neexistuje,? protože shořela v tamějším muzeu. V pozdější době bylo nalezeno ještě? několik podobných exemplářů ze stejného období v Italii a Francii, zatím? co v Mrtvém moři byly nalezeny dva, ještě starší vzorky.
Chorvatská dřevěná kotva by mohla být sedmým nebo osmým takovým? exemplářem na světě.
Ale ve výzkumech se pokračuje a tak se počet a různorodost nálezů? každým dnem navyšuje a tím se získává stále širší obraz o společenství,? které tam kdysi žilo.
Když k těmto objevům přičteme ještě nález šesti lodí z období První? a Druhé světové války, potopených ve velkých hloubkách západního? pobřeží Pagu, při odpovídající prezentaci by se mohly stát novou? turistickou atrakcí ostrova Pag.

Comments are closed.