StatPress

Celkem:3646
Počet návštěv dnes: 81
Online:0

Park prirode Lonjsko polje

Chráněná krajinná oblast Lonjsko polje (Park prirode Lonjsko polje) najde turista východně od města Sisak ležícího 56 km jihovýchodně od hlavního chorvatského města Záhřebu. Je rozložena na řekách Sávě a Lonje a zaujímá rozlohu cca 500 km2. Je jednou z největších záplavových oblastí v Evropě, ale patří i mezi nejohroženější svého druhu. Zdejší močály a rozsáhlé dubové lesy vynikají mimořádným bohatstvím především ornitofauny – žije tu mimo jiné na 240 druhů ptáků, někteří z nich velmi vzácní, 130 druhů zde i hnízdí. Je to i největší území v Evropě, kde se třou štiky. Na rozsáhlých pastvinách, v létě bezvodých, žijí autochtonní druhy koní, tzv. chorvatští posavci, a původní druh vepřů, jakož i další zástupci fauny.

Comments are closed.