StatPress

Celkem:3463
Počet návštěv dnes: 7
Online:0

Nový portál zdravotním cestovním ruchu v Chorvatsku

Chorvatsko je zemí s bohatou tradicí zdravotního cestovního ruchu, který se začal rozvíjet koncem 19. a začátkem 20. století. První místa, na kterých se zdravotní cestovní ruch rozvinul, byla koupaliště s léčivou vodou, mořské zóny s příhodným klimatem a koupaliště s léčivým bahnem. V lázních Opatija, Lošinj, Crikvenica, Lipik a Varaždinske toplice byl již tehdy velmi intenzivní společenský život a byla zde i bohatá turistická nabídka pro hosty, kteří sem jezdili ze všech okolních zemí.

Chorvatsko dnes v oblasti zdravotního a léčebného cestovního ruchu nabízí četné mimořádně kvalitní kúry. Je třeba zdůraznit, že v tomto oboru pracuje odborný a vzdělaný personál. Ceny zdravotních a lékařských služeb jsou v Chorvatsku mnohokrát nižší než v rozvinutých zemích, ale kvalita služeb je na téže úrovni jako v zahraničí. Velmi výhodné klimatické podmínky, skýtající ideální možnosti zdravého způsobu života, výhodná poloha a dopravní infrastruktura a rovněž špičková turistická nabídka přispívají k tomu, že má Chorvatsko komparativní přednosti v oblasti zdravotního a léčebného cestovního ruchu. Za účelem propagace a etablování Chorvatska jako jedné z globálních destinací zdravotního cestovního ruchu byl nedávno zahájen provoz portálu CroMedicor. Na něm lze získat kontakty na špičkové zdravotní zařízení a lékaře. Jsou zde uvedeny léčebné kúry i další turistická nabídka pro hosty, kteří Chorvatsko navštíví. Ti, kteří shánějí specifickou kúru, mohou o ní jednoduše získat informace prostřednictvím tohoto portálu. Dozví se, která zdravotní instituce a který lékař tuto kúru provádí. Portál nabízí i další informace o ostatních turistických možnostech v blízkém okolí zdravotnických zařízení.

Obsah portálu je ještě dále propagován na trzích v jiných zemích prostřednictvím společenské sítě, vyhledavače, specifických zdravotních portálů a osobních kontaktů.

Comments are closed.