StatPress

Celkem:3647
Počet návštěv dnes: 85
Online:0

Nejlepší Chorvatské pláže jsou nadprůměrně čisté

best camp

best camp

Kromě chorvatských občanů, kterým jsou již dlouho dostupné údaje o kvalitě moře, omývající pláže podél jadranského pobřeží, od nynějška mohou i občané Evropské unie najít informace o plážích, na kterých se v Chorvatsku chtějí koupat. Údaje o kvalitě moře ke koupání na chorvatských plážích, které se čistotou řadí k evropské špičce, jsou dostupné i na hojně navštěvovaných internetových stránkách Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Každý rok začátkem června uveřejní EEA zprávu o kvalitě vody ke koupání na evropských mořských a říčních pláží, na základě výsledků monitoringu z předcházející sezóny koupání. Nedávno byla uveřejněna ?Evropská roční zpráva o kvalitě vody ke koupání za rok 2009?, kterou společně připravily EEA a Evropská komise a v níž byly poprvé uvedeny i údaje o kvalitě mořských koupališť a chorvatských plážích. Cílem roční zprávy není poskytování aktuálních informací o plážích za stávající turistickou sezónu, nýbrž přehled údajů o kvalitě vody za uplynulý rok ve srovnání s dřívějšími sezónami koupání.

V zemích EU se provádí monitoring asi na 20 000 místech, určených ke koupání, z čehož jsou dvě třetiny na mořských plážích a třetina u řek a jezer (95,6% mořských pláží a 89,4% říčních a jezereních koupališť uspokojilo minimální, závazné požadavky).

Zpráva o Chorvatsku obsahuje údaje o 905 otestovaných místech na mořských plážích v chorvatské části Jadranu. V roce 2009 uspokojilo 99,6 procent vody na koupání předepsanou kvalitu a v loňské sezóně na žádné pláži nebylo koupání zakázáno. Zprávu o kvalitě vody ke koupání v moři vypracovalo Ministerstvo životího prostředí, pozemkovych úprav a stavebnictví ? Oddělení ochrany moře ve spolupráci se správními orgány přímořských žup, Institutem oceánografie a rybářství a také Agenturou ochrany životního prostředí.

Ministerstvo životího prostředí, pozemkovych úprav a stavebnictví

Comments are closed.