StatPress

Celkem:3647
Počet návštěv dnes: 85
Online:0

Navštivte Šibenický region

Národní
park Kornati, který částečně také patří do Zadarského regionu, spojuje
v?regionu Šibenik krásu kamene s?modrým, neuvěřitelně čistým mořem,
klidem, jaký nikde jinde nenaleznete, a kouzlem ukrytých zátok, při
nichž se milovníkovi moře až tají dech. Národní park dostal své jméno
podle největšího ostrova Kornat a legenda říká, že „poslední den
stvoření světa chtěl Bůh svou práci něčím korunovat, a tak vytvořil
ostrovy Kornati ze?slz, hvězd a vánku“. ?To napsal rozradostněný George
Bernard Shaw, když žasl nad nádherou nejhustší skupiny ostrovů v
evropské části Středozemí.
V?naprostém kontrastu s?modrým mořem a holou skálou ostrovů
Kornati je divoké království Národního parku Krka, zázrak krásy Karstu,
který ze tří čtvrtin směřuje k?moři přes kaňony. Na jeho zelené stezce
teče řeka přes sedm vodopádů, z?nichž posledním je Skradinski buk
s?průměrným průtokem vody 55 kubických metrů za sekundu.

Comments are closed.