StatPress

Celkem:3652
Počet návštěv dnes: 92
Online:0

Město Ilok nabízí neobvyklé zážitky

ilok.jpgNejvýchodnější bod Chorvatska – město Ilok, je stále populárnějším turistickým cílem nejen ve Slavonii, ale v celém Chorvatsku. Turizmus ve Slavonii nabízí turistům trochu výjimečnou, teplou a neobvykle atraktivní povídku.
Kromě toho, představitelé města se čím dál tím víc snaží příběh přiblížit i těm turistům, kteří si zvykli na vysokou kvalitu turistické nabídky a s tím cílem se v Iloku a kolem něj v posledních létech staví a zřizuje celá řada nových atrakcí.
Kromě již dříve opravených Starých Ilockých vinných sklepů a zakládání nových vinohradů, probíhá i revitalizace celého staroměstského jádra. V současnosti se dokončují práce na opravách kostela a kláštera sv. Jana Kapistranského a probíhá i obnova zámku bývalých knížat Odescalhi, který bude z největší části využíván pro budoucí skladbu exponátů vlasteneckého muzea, zatímco v jeho druhé části se budou nabízet pohostinské služby. Brzy by se mělo začít s rekonstrukcí pustiny Principovac, která by měla být přetvořena v elitní turistický komplex a v posledních létech se intenzivně pracuje na úpravě pobřežní části s ohledem na to, že celé město leží na březích Dunaje. Tak již byla jedna část dunajského ramene přetvořena v malé jezero, které se prostírá pod starými ilockými hradbami a scházejí se na něm četní milovníci sportovního i klasického rybolovu.

Comments are closed.