StatPress

Celkem:3652
Počet návštěv dnes: 92
Online:0

Lonjsko polje kandiduje na zápis do seznamu UNESCO

Pocetna2.jpgChráněná krajinná oblast Lonjsko polje je nížinná záplavová oblast,
významný ekosystém mokřadů v údolí mezi Sávou a tzv. Moslavackou horou,
rozkládající se částečně na řece Lonje. Na mapě ji najdeme jihovýchodně
od hlavního města Záhřebu. Tato přirozená retenční nádrž vod Sávy
zaujímá plochu přes 500 km2. Vyniká obrovským bohatstvím živočišných i
rostlinných ekosystémů a řadou zvláštních přírodních rezervací. Jeho
mokřadní louky a lužní lesy jsou významnými hnízdišti ptáků; žijí v
nich především ptáci z řádů vrubozubých, bahňáků a brodivých, ale i
dravců; mezi nimi jsou i některé silně ohrožené druhy.

Comments are closed.