StatPress

Celkem:3929
Počet návštěv dnes: 79
Online:1

Letovisko Rovinj výrazně mění své rekreační objekty

200703230955_rovinj_00.jpgRekreační zónu města Rovinj na západním pobřeží Istrijského poloostrova čekají veliké změny. Je to zóna, kde se nachází převážná většina stávajících rovinjských hotelů a dalších objektů cestovního ruchu, ale současně je to pod názvem „Rovinjské ostrovy a pobřežní oblast“ i zóna, která je chráněna zákonem o ochraně přírody. Právě z těchto důvodů se na vypracování „podrobného plánu oblasti Monte Mulini“, jak ji architekti nazývají, soustřeďuje mimořádná pozornost jak odborníků, tak široké veřejnosti.

Jeden z projektů přestavby, který má velkou šanci na končený úspěch, představil investor, firma Adris grupe. Projekt zahrnuje revitalizaci, modernizaci, sanaci a výstavbu nových objektů cestovního ruchu v této zóně, která po stránce služeb cestovního ruchu zdaleka nevyužívala všech možností, přírodních i architektonických. Tvoří ji pět specifických částí: lesopark, pobřeží a pláže, marina, prostor v bezprostředním okolí hotelů a vlastní ubytovací kapacity. V lesoparku budou vytvořeny podmínky pro maximální ochranu vegetaci, budou vybudovány pěší i cyklistické stezky. V prostoru pobřeží a pláží má být vybudováno pokračování stávající městské „lungo mare“, tj pěší promenádní cesty. Marina se promění v městský shromažďovací prostor s různými programovými možnostmi. Meziprostor mezi hotely a plážemi bude věnován různým atrakcím a zábavám.

Comments are closed.