StatPress

Celkem:3931
Počet návštěv dnes: 84
Online:0

Kvarnerské památky

Kvarner – spojnice mezi Istrií a Dalmácií má méně památek z doby antické. Přesto je kulturně-historické dědictví Kvarneru mimořádně obsáhlé a zajímavé,
což má za následek rozvoj různých selektivních druhů turistického
ruchu, jako je etnografická turistika, církevní a kulturní turistika.
Kvarner má celkem 278 chráněných kulturních lokalit – z tohoto počtu se
117 počítá k historickym chráněným památkám a 161 jsou historické stavby a
komplexy. Nejpočetnější je světské dědictví, poté následuje
etnologické, memoriální nebo sakrální dědictví, a
mnohé archeologické nálezy. Téměř každé druhé město, obec nebo lokalita
mají v tom smyslu svým návštěvníkům co nabídnout. Jedna z nejčastěji
zmiňovaných a zvláště ceněných památek je Bašská deska (Bašćanska
ploča) – památník chorvatského písma vytesaného do kamene – která je
datována kolem roku 1100. Je napsána přechodným typem písma – od oblé
do hranaté hlaholice. Vedle církevních rituálních rukopisů a textů,
jsou hlaholicí napsány i události z každodenního společenského života
jako jsou právní dokumenty – např. vinodolský, vrbnický a krčský
zákoník. Pozoruhodná jsou i četná mariánská poutní místa, mezi kterými
je i poutní místo Panny Marie Trsatské nad Rijekou, jedno z nejstarších
poutních míst na světě, kde byl od r. 1291 – 1294 uschován Svatý dům z
Nazaretu.

Comments are closed.