StatPress

Celkem:3647
Počet návštěv dnes: 85
Online:0

Krásy Istrie stále lákavější

200702211056_istraZelená Istrie je pro turisty stále lákavější. Vnitrozemí Istrie stále více přitahuje turisty, obzvláště pak ty, jejichž ideální dovolenou představuje odpočinek v přírodě a klidu původních istrijských  domů, kde je tradiční způsob života šikovně spojen s potřebami moderních turistů. Vnitrozemí Istrie je zajímavé i díky možnostem výletů do středověkých měst ? pevnosti na kopcích vypadají opravdu mysticky. Procházka těmito akropolními městečky jako jsou Motovun, Labin, Vodnjan (jediný není umístěn na kopci), Grožnjan, Hum a Oprtalj, prohlídka  jejich pevností,  starých  kostelů a náměstí  vám přiblíží  jejich dějiny a zároveň slouží  i  jako  jeviště pro  různé kulturní události, které  jsou ve
středu pozornosti nejen díky svému obsahu, ale i díky uvedenému prostředí.
Nejlépe zachovalý středověký urbánní celek  Istrie  je Motovun ? staré městské centrum na okrají údolí Mirna. Motovun je obehnán vysokými hradbami ve třech obranných prstencích. Z hradeb je, samozřejmě ne bez důvodu, krásně vidět do všech světových stran. Celé město je muzeum svého druhu, každá motovunská budova  je  kulturní památkou, ať se  jedná o  renesanční  radnici a župní kostel nebo soukromé vily z různých období. Toto překrásné městečko, které každý rok navštíví velký počet hostí, je místem konání mezinárodního flmového festivalu
Motovun Film festival. Pro  návštěvu  doporučujeme  i  středověká městečka Oprtalj  a Grožnjan,  dříve zanedbávané městečko,  které ožilo díky  zvukům hudebních nástrojů mladých hudebníků z celého světa.
Ve středověkém městečku Vodnjan v jižní Istrii, mimo různých dalších památek a paláce, přitahuje pozornost návštěvníků nadprůměrně velký župní kostel Sv.
Blaže, ochránce města. Kostel může najednou pojmout až pět tisíc věřících, ke kostelu patří i 65 metrů vysoká zvonice a cenná sbírka sakrálního umění. Vodnjan  je  i centrum ?kažunů? (kamenný polní domek kruhového půdorysu  typický pro zdejší kraj) a v  jeho okolí se nachází až 2500  těchto staveb. V kostele Sv. Blaže jsou vystaveny i zázračné mumie, respektive zachovalá těla světců.
V  Labinu,  na  samém  vrcholku  kopce,  je  staré město  Labin,  ve  kterém  se  již tradičně na  konci  léta  koná Středomořské  sochařské  sympozium  (kamenných soch). Pod městem v Dobrově pak naleznete park kamenných soch, které každý rok vytváří pozvaní sochaři.
V Labinu dále naleznete četné paláce a muzeum, ve kterém je mimo archeologické a etnologické sbírky k vidění i model dolu, jedinečný pro tuto část Evropy.
V muzeu je k vidění i památní sbírka Matiji Vlačiće Ilyrika, známého protestanta  a  flozofa,  spolupracovníka Martina  Luthera. Město  je  chráněným  architektonickým  celkem,  ve  kterém mají  své  ateliéry  různí  labinští malíři  a  sochaři.
Středomořské  sochařské  sympozium  se  koná  již  přes  třicet  let  v  srpnu.
Pozvaní  sochaři  zde  vytváří  kamenné  sochy,  které  jsou  poté  vystaveny  v  Parku  skulptur.  V  několika  posledních  letech  se  tvoří  ?Bílá  cesta?,  jedinečný  sochařský  projekt  kterého  se  zúčastnili  četní  renomovaní  sochaři.
V řadě akropolních městeček zvláštní místo patří městu Hum, který je mimo jiné znám i jako nejmenší město světa. Přestože je svou rozlohou a počtem obyvatel Hum opravdu malý, status města si vysloužil tím, že v něm fungují všechny městské instituce.
Vnitrozemí  Istrie  je známé  i díky výborným vínům, olivovému oleji, který získal různá  světová  ocenění  a  gastronomické  nabídce,  ve  které  čestné místo  patří lanýžům. Tuto delikatesu je možné najít v istrijských lesích a ve zdejších restauracích ji umí výborně připravit.

Comments are closed.