StatPress

Celkem:3646
Počet návštěv dnes: 81
Online:0

Krapje vesnice plná památek

Lonjsko Pole

Lonjsko pole

V Lonjském poli, jednom z největších záplavových území této části Evropy, které oplývá bohatou florou a faunou, se ukrývá perla architektury ? posavská vesnice Krapje. Vesnice leží na levém břehu řeky Sávy nedaleko Jasenovce a milovníkům kulturního dědictví nabízí nekonečné možnosti zážitku z tradiční architektury typické pro střední Posáví. V září roku 1995 byla Krapje vyhlášena Vesnicí architektonického dědictví. Tehdy byla vesnice oceněna i jako evropská památka kategorie A.

Krapje leží v kraji výjimečně bohatém na zvěř a ryby, díky čemuž dostalo i svůj název (krap je jedním z názvů pro kapra). Vesnici lemuje řeka Sáva a řady domů, z nichž jsou některé staré až 200 let a okouzlí návštěvníky svou malebností a ekologickou zachovalostí, jelikož se v bližším okolí nenachází žádné průmyslové objekty ani dopravní tepny. Tradiční posávské domy jsou stavěny skládáním dubových fošen navzájem spojených klíny a představuje vrchol lidové dřevěné architektury.

Kvůli záplavám byly domy původně stavěny na dřevěných nebo kamenných sloupech, které byly později nahrazeny cihlovými základy. Původní střešní krytiny z došků a šindelů byly v průběhu 20. století nahrazeny taškami. Malebnost domů zvýrazňují krytá vnější schodiště, stará zápraží, ochranné stříšky a bohatě zdobené detaily plotů a sloupků, vyřezávané okenní rámy a trámy, ploty a sloupy dřevěných budov. Dřevěné domy jsou nejčastěji orientovány užším průčelím k cestě a ve dvorech se nachází různé hospodářské stavby ? stáje, seníky, sklady, prasečince, kurníky atd. Turistické možnosti vesnice rozpoznali i místní obyvatelé a tak turistům nabízí uvolnění a zážitky v autochtonním prostředí jako turistickou atrakci. Mezi ně patří i rodina Palaić, na jejichž statku se nachází zdejší muzeum, Etno dům z roku 1912 dochovaný v původním tvaru i s původními tradičními předměty. U vjezdu do vesnice najdou návštěvníci informační a naučné centrum, ve kterém pracovníci Parku přírody seznámí návštěvníky s bohatým kulturním dědictvím i historií zdejšího kraje.

Krapje nenabízí pouze zážitek dřevěných domů a seznámení s folklórem a tradičním stavitelstvím Posáví. Nedaleko vesnice se nachází staré rameno řeky Sávy Krapje ? đol, které bylo v roce 1963 vyhlášeno za první chorvatskou ornitologickou rezervaci. Rezervace je známá jako místo hnízdění bažinatých ptáků jako jsou kolpíci a šedí čápi.

Comments are closed.