StatPress

Celkem:3651
Počet návštěv dnes: 91
Online:0

Jedinečná rezervace ptačí populace v Lonjské pole

Lonjsko pole

Lonjsko pole

Národní park Lonjské pole se prostírá podél řeky Sávy na území Sisacko ? moslovacké župy a je jedinečnou rezervací ptactva. Park se rozkládá na ploše padesáti tisíc hektarů a jedná se o největší chráněné bažinaté území v celém dunajském poříčí. Díky svým hydrologickým a geomorfologickým podmínkám je flora a fauna v rezervaci výjimečně různorodá. V parku najdeme téměř všechny rostlinné druhy z vlhkého a bažinatého prostředí (přes 550), které se vyskytují v Evropě a hnízdí zde velký počet ptáků ? různé druhy čápů, orli a mnoho druhů stěhovavých ptáků. Uvnitř
parku existují i dvě ornitologické rezervace ? Krapje đol a Rakita. Zvláštní hodnotou parku jsou i vesnice se zachovanými tradičními rysy a typickými dřevěnými posávskými stavbami, které jsou v některých případech starší než dvě stě let. Tyto domy jsou postaveny výhradně z přírodních materiálů. Pro spojování jednotlivých stavebních prvků jsou použity dřevěné klíny bez jediného hřebíku a domy se nenatírají ? přijímají přírodní patinu.

V minulosti ženiši před svatbou domy rozebírali a poté je stavěli znovu v místech, kde chtěli začít nový život se svou vyvolenou. Dnes jsou v parku Lonjské pole nejnavštěvovanější vesnice Krapje a Čigoč, které kvůli bílým čápům, kteří hnízdí na střechách zdejších domů, pravidelně navštěvují turisté z celého světa, obzvláště pak Japonci. Z iniciativy Fondu evropského přírodního dědictví byl Čigoč vyhlášen v roce 1994 evropskou vesnicí čápů a v roce 1995 se Krapje
stalo vesnicí stavitelského dědictví. Kromě možnosti sledovat čápy nabízí Lonjské pole turistům i další zajímavosti a různé turistické atrakce. Již mnoho vesnických domácností, které se zabývají venkovskou turistikou, umožňuje turistům strávit v zdejším regionu aktivní dovolenou a nabízí různé možnosti rekreace ? např. svezení koňským spřežením, jízdu na člunech, cyklo – turistiku, rybolov, jízdu na koních atd.

Comments are closed.