StatPress

Celkem:3652
Počet návštěv dnes: 92
Online:0

Istrijské památky

200701110857_pula-panorama.jpgIstrie je známá svou dlouhou dobou osídlení, která je postupně objevována až od nejstarších dob. V istrijských jeskyních byly nalezeny důkazy o existenci
prehistorických lidí z doby paleolitu a více než 400 pevností v horách
svědčí o velké hustotě osídlení Istrie v době bronzové a železné.
Římanům se připisuje první urbanizace Istrie: o té době nám vypráví
mnoho fascinujících památek. Dokonce i byzantská vláda zanechala na
Istrii silnou stopu – Eufraziova bazilika je jedním z nejkrásnějších
raně byzantských kostelů v Evropě. Ve vnitrozemí Istrie se nachází
četná středověká města a pevnosti na vrcholech hor a mnohé kostely
střeží své staré středověké fresky.

Amfiteátr v Pule – neboli Aréna – byl postaven v 1. stol. během
vlády císaře Vespasiana. Svým elipsovitým tvarem, rozměry 132 x 105 m a
výškou 32 m, je Aréna největší antickou stavbou na Istrii a jedním z
šesti největších římských amfiteátrů na světě. Jejím hlavním účelem
bylo konání zápasů gladiátorů a mohla pojmout až 20.000 diváků. Dnes je
otevřena pro návštěvy turistů. V podzemních prostorách je výstava
„Pěstování oliv a vinné révy v antické Istrii“. Je zde vystaveno nářadí
k výrobě oleje a vína a veliké množství amfor. Za teplých letních
večerů se Aréna stává skvělým místem pro pop-rockové koncerty, opery,
balety ale i filmové festivaly. Eufraziova bazilika získala své jméno
po porečském biskupovi, který ji dal postavit v 6. stol.?

Comments are closed.