StatPress

Celkem:3350
Počet návštěv dnes: 103
Online:0

Divadelní festival "Dny Marka Maruliće" ve Splitu

Split

Split

Letos se konaly od 21. do 28. dubna již po dvacáté  ve Splitu významný festival chorvatské dramatické tvorby a autorského divadla, zvaný „Dny Marka Maruliće“ (Marulićevi dani). Doba konání tohoto festivalu se shoduje s termínem celochorvatské akce „Dny chorvatské knihy“.

Festival nese jméno velkého splitského rodáka Marka Maruliće (1450 ? 1524), velké postavy chorvatských kulturních dějin, osobnosti, která má své nezastupitelné místo v evropské kultuře 15. a 16. století. Tento nejvýznamnější chorvatský spisovatel období humanizmu, básník a učenec bývá nazýván „otcem chorvatské literatury“. Své knihy psal většinou latinsky ? byly vydány v mnoha evropských zemích, ale své největší dílo, epos Judita vytvořil v rodné chorvatštině. Juditu dokončil v dubnu roku 1521, a právě z tohoto důvodu se festival pojmenovaný po Marulićovi každoročně koná právě v dubnové dny.

Město Split postavilo ve 20. století svému slavnému synovi pomník, který dnes může návštěvník obdivovat na náměstí Bratří Radićů (Trg braće Radić) ve Splitu. Pomník je dílem vynikajícího sochaře 20. století Ivana Meštroviće.

Festival je složen ze dvou částí, a to z festivalu chorvatské dramatické tvorby a autorského divadla a dále z vědeckého, literárního a vydavatelského programu.

Z několika desítek dramatických děl přihlášených na program festivalu jich bylo vybráno devět, které vynikají svým novátorstvím, vysokou uměleckou úrovní a atraktivitou pro návštěvníky. Jsou mezi nimi např.: „Alabama“ od Davora Špišiće, které předvede divadlo GDK Gavella ze Záhřebu, „Kraljevo“ od Miroslava Krleži v podání záhřebského Chorvatského národního divadla; Chorvatské národní divadlo Ivana Zajce ze Rijeky předvede dílo Tatjany Gromači „Crnac“, osijecké Chorvatské národní divadlo se bude prezentovat hrou Teny Štivičić „Fragile“, herci splitského Chorvatského národního divadla předvedou hru Lady Kaštelan „Prije sna“ a další.

Porota festivalu udělí i letos hlavní cenu „Marul“ nejlepšímu dramatickému dílu v devíti kategoriích.

Další cenou, která bude jako každý rok na festivalu udělena bude cena Marina Držiće za nejlepší divadelní text, pojmenovaná podle největšího chorvatského dramatika 16. století, který pocházel z Dubrovníku. Prestižní je i cena Svazu chorvatských spisovatelů.

Představení festivalu se budou konat ve splitském Chorvatském národním divadle (Hrvatsko narodno kazalište), v Městském divadle mladých (Gradsko kazalište mladih) a v Kulturním středisku mladých (Kulturno središte mladih).

V doprovodném programu se bude v areálu splitské univerzity konat studentské dílny a kulatý stůl ředitele chorvatských divadel. V průběhu festivalu předvedou studenti chorvatských uměleckých akademií oceněné texty.
Turistické sdružení města Splitu (Turistička zajednica grada Splita)
Turistické sdružení Splitsko-dalmatské župy (Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije)

Comments are closed.