StatPress

Celkem:3463
Počet návštěv dnes: 5
Online:0

Diokleciánův palác ve Splitu opět vítá hosty

Split

Split

Split, metropole chorvatského jihu pod ochranou UNESCO zapsaná do rejstříku Světového kulturního dědictví, již 1700 let se srdcem v Diokleciánově paláci s otevřenou náručí srdečně vítá své hosty. Město se nachází v nejteplejší oblasti severního pobřeží středomoří, v samé srdci Jadranského pobřeží a v bezprostřední blízkosti řek Jadro a Žrnovnica, které ho zásobují vodou. Jeho mírné podnebí s 2700 slunečných hodin ročně  ho i v zimě přetváří v oázu, kde si lze v závětří užívat na slunci. Průmyslové, univerzitní a hospodářské centrum regionu svou ?zelenu duši? střeží na kopci Marjan nacházejícím se v západní části poloostrova, kde lesopark nadosah města nabízí atmosféru klidných a městského hluku ušetřených stezek pod borovicemi u moře.

Prvním obyvatelem Splitu byl římský císař Gaius Aurelius Valerius Diokletianus, který se právě v této klidné zátoce rozhodl kolem roku 293 vybudovat přepychovou císařskou vilu, letní sídlo o rozloze 30 tisíc metrů čtverečních, do kterého se stáhl po odchodu z trůnu římského imperátora. Bouřlivá století poté z vily učinila město, do nějž jako první vešli obyvatelé nedaleké Salony na útěku před Avary a Slovany. Poté se ve městě rozrůstajícím se mimo hradby paláce střídaly mnohé vlády, od chorvatských králů v 10. století přes maďarskou a benátskou administrativu po francouzské vládce a Rakousko-Uherskou monarchii.

Diokleciánův palác znamenal počátek nové osady a života města, a jeho dobře zachovalé pozůstatky tvoří i dnes jádro města, centrum veškerého důležitého dění a každodenního života jeho obyvatel.

Pozůstatky této antické stavby výborně zachovalé do dnešních dnů tvoří společně s pozdně středověkou dostavbou cenný archeologický a historicko-umělecký komplex, díky čemuž byly roku 1979 zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Palác je ozdoben rozmanitými dovozovými detaily: žulovými sloupy a sfingami z Egypta, mramorem z Itálie a vytesanými dekoracemi z ostrova Prokonnesos v Marmarském moři. Přestože byl palác určen především k obývání, podobá se římskému vojenskému táboru. Palác byl vybudován se čtyřmi vchody: třemi z pevniny a jedním z moře.

Celý palácový komplex nemá jako celek v tehdejším antickém stavitelství obdoby, což je výsledkem jeho specifické funkce a přizpůsobení poloze. Je to mimořádný příklad pozdní římské architektury, kdy touha po bujnosti a malebnosti tvarů převládla nad klasickou odměřeností a jasností předchozích období. Po smrti císaře Diokleciána roku 316 život v paláci pokračoval, neboť poskytoval útočiště vyhnaným členům císařské rodiny. Klíčovou událostí byl pád Salony do rukou slovanských kmenů, kdy vyhnané obyvatelstvo nalezlo útočiště uvnitř hradeb paláce. Byl to začátek nového urbánního života a vznik nového města Splitu. V období středověku mezi XII. a XIV. stoletím dochází k novému architektonickému rozvoji, kdy pozůstatky římských staveb a větší část volného prostoru ulic a podloubí vystřídaly středověké kamenné domy. Císařovo mauzoleum bylo přestavěno na křesťanskou katedrálu a začala výstavba románské zvonice svatého Duje.

Hrdí Spliťané o svém městě nejčastěji říkají, že je ?nejhezčí na světě a v okolí?, a v souladu s tím nabízí jedno z nejslunečnějších měst Evropy nezapomenutelnou řadu obrazů, v nichž se pozůstatky antického paláce mísí se stavbami z pozdějších období, středomořskou a subtropickou vegetací palem a agáví.

Věčně mladý Split, město s živým středomořským temperamentem, žije v létě ještě bouřlivěji ve směsici národů a jazyků četných cestovatelů, kteří projíždějí nebo se zdržují v tomto největším letišti a přístavu na východním pobřeží Jadranu. Těm, kteří se zde zdrží, nabídne Split svou dlouhou promenádu kolem moře, která začíná na západě v lesoparku Marjan, pokračuje přes zelený poloostrov Sustipan a prochází kolem nábřeží Rivy, lemovaného antickými hradbami paláce a řadou café barů až k Bačvice ? přírodní písečné pláži v srdci města. Ve dne je to oblíbené místo pro hru picigin, chorvatský národní sport, a v noci oblíbené shromaždiště mladých.

Pro ty, kteří touží po kultuře, jsou zde místa uvnitř paláce ? pozůstatky jeho hradeb a vchodů, zvonice Svatého Duje, Peristil nebo muzeum ukryté v jeho sklepeních. Kromě paláce, katedrály, splitských ulic a náměstí, muzeí a galerií stojí za to navštívit nedaleko od Splitu také pozůstatky antického města Salona, středověkou pevnost Klis, která chránila město před dobyvateli ze severu, nebo nasednout na trajekt, který vás odveze na některý z ostrovů střední Dalmácie.

Ve městě se nabízí ubytování ve 22 hotelech, z nichž Atrium a Le Meridien Lav mají pět hvězdiček, v jednom kampu, četných pokojích, apartmánech a domech soukromých pronajímatelů, zatímco jachtaři mohou kotviště nalézt v šesti marinách a malých přístavech.

Město na úpatí Marjanu je vzdálené tři a půl až čtyři hodiny jízdy po dálnici od Záhřebu. Do Splitu se lze dostat také příbřežními lodními linkami z Rijeky nebo Dubrovníku, ze všech ostrovů ale i ze sousední Itálie, jejíž města jsou výborně spojena rychlými i trajektovými linkami se Splitem. Letiště Split spojuje město několikrát denně se Záhřebem a též s evropskými metropolemi. Ze Splitu lze na sever země a dále do Evropy cestovat také vlakem, na který je možné naložit i automobil.

Comments are closed.