StatPress

Celkem:3642
Počet návštěv dnes: 76
Online:1

Deset „divů“ Kvarneru

1. Ostrov Cres
Ostrov Cres byl osídlen již v mladší době kamenné. Díky kontinuitě života lidí na ostrově zde nalezneme bohaté historické a kulturní dědictví: od řady hradišť Liburnů, trosek antických městeček, starobylých katolických kostelíčků, které jsou rozesety po ostrově, ale také klášterů a trosek městských hradeb z období benátské nadvlády až po památky z pozdější doby.

V obci Beli se nachází ekocentrum Caput Insulae, jehož základním úkolem je péče o existenci ohrožených bělohlavých supů. Zranění, vyčerpaní, nebo například jedem otrávení mladí supi, kteří při prvním letu spadli do moře a byli zachráněni, se léčí v ohrazeném prostoru ekocentra dokud nebudou znovu vráceni do přírody. V ekocentru byly postaveny i dva krmelce, do nichž se ročně dopraví až sto tun krmné směsi pro bělohlavé supy.

Na ostrově Cres stojí za zmínku i obec Lubenice. Toto místo má kontinuitu osídlení dlouhou již asi čtyři tisíce let. Tvrz která se týčí na vrcholku skalní stěny ve výšce 378 metrů, je klenotem chorvatské venkovské architektury. Obec Lubenice je známa i díky svým Letním hudebním večerům, na nichž vystoupili známí umělci z oblasti klasické hudby.

2. Delfíni na Kvarneru
Je známo, že delfíni žijí jenom v čistém moři. V okolí ostrovů Cres a Lošinj, jich žije asi sto dvacet. Akce ?Jadranský projekt delfín? vznikl v roce 1987. Od té doby účastníci projektu zkoumají delfíny a zabývají se jejich ochranou. Akce ?Den delfínů?, která se koná již od roku 1993, proběhne každou první sobotu v srpnu v městečku Veli Lošinj.

3. Lošinjské akvatorium
Lošinjské akvatorium je odedávna známé jako ideální oblast pro potápění. V mořských hlubinách se skrývají potopené antické lodě. Nacházejí se na mořském dně u ostrovů Susak, Unije a Ilovik. V této oblasti byl v roce 1999 v hloubce 45 metrů pod hladinou nalezen i Apoxyomenos (Apoksiomen). . Na světě existuje pouze sedm zachovaných kopií bronzové sochy tohoto starořeckého atleta. Jsou staré více než dva tisíce let. Chorvatský Apoxyomenos byl vyzvednut z mořského dna a pečlivě obnoven. Až získá svou někdejší krásu, bude vystaven v paláci Kvarner městečka Mali Lošinj. Při příležitosti tohoto významného archeologického objevu obyvatelé ostrova Lošinj pořádají ?Apoxyomenovy dny? (Dane Apoksiomena), na kterých se konají tematické pořady o důležitosti jeho objevu jako součásti kulturního dědictví.

4. Ostrůvek Košljun u ostrova Krk
Jeho prohlídku si nesmí nechat ujít žádný návštěvník ostrova Krk. Dějiny maličkého ostrůvku Košljun sahají do předkřesťanské období. Historický význam ostrůvku vzrostl v 11. století, kdy zde bylo vystavěno benediktýnské opatství. Na ostrůvku je i muzeum, v němž je umístěna cenná sbírka předmětů, které používali rybáři a zemědělci, ale také lidových krojů ostrovanů. Děti zvláště zaujme zoologická sbírka a knihovna.

5. Jeskyně Biserujka na ostrově Krk
Existence této jeskyně, která se nachází u obce Rudine nad zátokou Slivanjska uvala, je známa již více než sto let. V jeskyni byly nalezeny kosti jeskynního medvěda, staré asi šestnáct tisíc let. Jeskyně je dlouhá asi 110 metrů a návštěvníky nadchne krásou a rozlehlostí podzemních prostor. Její interiér je osvětlen a stezky a průchody jsou přístupné pro všechny návštěvníky.

6. Les Dundo na ostrově Rab
Rozsáhlý lesní porost se nachází na poloostrově Kalifront. Zvláštní části zalesněného prostoru je les cesmínových dubů Dundo nebo Dundovo, který se v roce 1949 stal zvláštní rezervací lesní vegetace. Je to jeden z mála zachovaných lesů ve Středomoří a nejvýznamnější oblast na ostrově Rab.

7. Promenáda Carmen Sylve v Opatiji
Promenáda, jejíž úprava byla ukončena v roce 1901, vede nad letoviskem Opatija lesem vavřínů a kaštanů, v němž roste divoký chřest.

8. Kuntrep na ostrově Krk
V roce 1969 se stal Kuntrep zvláštní ornitologickou rezervací. Najdete ji na území o rozloze tisíce hektarů v okolí letoviska Baška. V rezervaci žijí bělohlaví supi. Můžete zde shlédnout i orlíky krátkoprsté, sokoly stěhovavé, kormorány chocholaté, kalousy ušaté, dytíky úhorní a mnohé jiné druhy ptactva.

9. Promenáda ?Cesta delfínů? (Put dupina), Mali Lošinj
Na ostrově Lošinj je mnoho promenád. Jedna z nejznámějších je nová síť stezek pod názvem ?Cesta delfínů? (Put dupina). Vedou jižní částí ostrova Lošinj. Promenáda byla pojmenována Cesta delfínů proto, že při procházce po ní můžete v moři velmi často pozorovat delfíny při jejich hrách. Delfíni jsou jednou z největších atrakcí ostrova Lošinj a přilehlého moře, v němž se jejich přírodní rezervace nachází.

10. Propast Vrtare Male v obci Dramalj
Propast Vrtare male je asi 30 metrů hluboká. Byly v ní nalezeny velmi vzácné druhy podzemních ráčků a garnátů, kteří jsou úplně bílí a nemají oči. Propast Vrtare male je chráněnou přírodní památkou.

Comments are closed.