StatPress

Celkem:3463
Počet návštěv dnes: 7
Online:0

Další úspěch chorvatské architektury

Koncem října se v mexickém městě Monterrey konalo slavnostní
vyhodnocení světové soutěže v oblasti architektury – předání cen
udělených v rámci soutěže Cemex Building Award. Mezinárodní porota složená ze světových odborníků z oblasti architektury posuzovala
vybrané stavby, a to ve třech kategoriích; první kategorii tvořily
obytné stavby, druhou instituce a průmyslové stavby a třetí stavby z
oblasti infrastruktury.

Comments are closed.