StatPress

Celkem:3642
Počet návštěv dnes: 6
Online:0

Nejlepší Chorvatské pláže jsou nadprůměrně čisté

best camp

Kromě chorvatských občanů, kterým jsou již dlouho dostupné údaje o kvalitě moře, omývající pláže podél jadranského pobřeží, od nynějška mohou i občané Evropské unie najít informace o plážích, na kterých se v Chorvatsku chtějí koupat. Údaje o kvalitě moře ke koupání na chorvatských plážích, které se čistotou řadí k evropské špičce, jsou […]

Poklid na úpatí Velebitu

Dvacet kilometrů na jih od Senje ve Velebitském průlivu vyrostlo Lukovo, malá, ale překrásná obec v podhůří. Lukovo se nachází u zálivu a zatímco s jedné strany ho rámuje vysoký masív Velebitu, s druhé strany leží malý poloostrov Malta.

Obec Lukovo je stará několik set let. Byla pojmenována podle kostela sv. Lukáše z roku 1772. […]

Korčula – Ostrov rytířů

Již čtyři století na Korčule, středodalmatském ostrově s bohatým národopisným dědictvím, existuje tradice rytířských tanců a her. Tato tradice je hluboce zakořeněná u každého Korčulana a také podstatná součást společenského života ostrova, na kterém působí osm rytířských skupin.

Ve městě Korčule se uchoval šermířský tanec zvaný moreška, v ostatních obcích provozují tradiční tance s meči […]

Po stopách Vinetoua v Chorvatsku

Zrmanja

Smaragdově zelená Plitvická jezera, impozantní skalní stěny Paklenice, světélkující slapy řeky Krky, mystické horské vrcholky kontrastující s neobvykle hlubokým kaňonem řeky Zrmanjy v parku přírody Velebitu.

To je bohatá nabídka rozmanitých přirodních krás, kvůli nimž byla v šedesátých letech minulého století právě tato místa vybrána k natáčení legendárních filmů o indiánském náčelníkovi Vinetouovi, […]

Národní park Mljet – Po stezkách Svatého Pavla, Odyssea a Cousteaua

Mljet

Mljet jako jeden z větších jihodalmatských ostrovů je naoko nepříliš členitý protáhlý ostrov nacházející se nedaleko Pelješace, Dubrovníku a Korčuly. Vyniká středomořským podnebím, suchými léty a mírnými, vlhkými zimami a přibližně 2500 slunečných hodin v roce.

Národní park Mljet zaujímá jeho severozápadní třetinu a rozkládá se na 5375 hektarech chráněné pevniny a okolního […]

Diokleciánův palác ve Splitu opět vítá hosty

Split

Split, metropole chorvatského jihu pod ochranou UNESCO zapsaná do rejstříku Světového kulturního dědictví, již 1700 let se srdcem v Diokleciánově paláci s otevřenou náručí srdečně vítá své hosty. Město se nachází v nejteplejší oblasti severního pobřeží středomoří, v samé srdci Jadranského pobřeží a v bezprostřední blízkosti řek Jadro a Žrnovnica, které ho zásobují vodou. Jeho mírné podnebí […]

Chorvatské majáky rozšíří nabídku

Chorvatská turistická nabídka by měla být bohatší o dalších 15 majáků. To je plán firmy Plovput, která se stará o všech 48 majáků z této strany Jadranu, z nichž se 11 pronajímá turistům. Cílem firmy je co nejdříve dát do funkce turizmu co největší počet majáků, a to by se mělo provést dáváním majákových budov […]

Staré pevnosti na řece Krce

Řeka Krka měla odedávna významnou úlohu v historii: od starověku, kdy byla hranicí mezi ilyrskými plemeny Liburnů a Dalmatů, přes středověk, kdy v této oblasti vzniklo jádro prvního chorvatského státu, po raný novověk, ve kterém o tento prostor bojovaly Benátská republika, Habsburská monarchie a Osmanská říše.

V širší oblasti řeky Krky se nachází řada pozůstatků […]

Ostrov Prvić

Projekty obnovy vyhlídek a výstavby Kulturního domu a Memoriálního centra Fausta Vrančiće, ve kterém budou představeny repliky skoro všech významných vynálezů tohoto známého obyvatele Šibeníku, by měly popularizovat Prvić jako turistickou destinaci. Mimo uvedených projektů bude v propagaci ostrovní turistiky hrát velkou roli i obnova zanedbaných vinic, olivovníků a ploch porostlých aromatickými rostlinami,  revitalizace ostrovních obcí […]

Krapje vesnice plná památek

Lonjsko pole

V Lonjském poli, jednom z největších záplavových území této části Evropy, které oplývá bohatou florou a faunou, se ukrývá perla architektury ? posavská vesnice Krapje. Vesnice leží na levém břehu řeky Sávy nedaleko Jasenovce a milovníkům kulturního dědictví nabízí nekonečné možnosti zážitku z tradiční architektury typické pro střední Posáví. V září roku 1995 byla Krapje […]