StatPress

Celkem:3929
Počet návštěv dnes: 80
Online:1

Arboretum v Trstenu je prvořadou turistickou atrakcí dubrovnické oblasti

Arboretum v Trstenu, které leží 16 km severozápadně od Dubrovníka, je nejstarší národní památka zahradní architektury v Chorvatsku. Do konce července je letos navštívilo téměř 12 tisíc návštěvníků, kteří si préhlédli dendrologický park s cennou plastickou výzdobou, letohrádek, nově upravený olivový háj s autochtónními druhy dubrovnického kraje, akvadukt a populární Neptunovu fontánu.

Nejvíce návštěvníků bylo z Francie a Německa, po nich následovali domácí turisté, Španělé a Angličané.

Letohrádek si dal koncem 15. století v Trstenu postavit významný i bohatý dubrovnický šlechtic Ivan Gučetić-Gozze, známý jako velký milovník umění, jako své letní venkovské sídlo. Kolem letohrádku vybudoval renesanční park, kde dal zasadit jak místní středomořské rostlinstvo, tak vzácné druhy stromů a keřů, které jemu i jeho potomkům přiváželi dubrovničtí námořníci ze svých dalekých plaveb. Založil i olivový háj, včetně vybavení pro zpracování liv a výrobu olivového oleje. Park byl uměle zavodňován jednoduchým akvaduktem. I další Gučetićovi potomci sbírky rostlin dále doplňovali, opečovávali a park upravovali.

Celý komplex dnes spravuje Chorvatská akademie věd a je tu umístěno výzkumné pracoviště biologického ústavu.

Vstupné do areálu arboreta činí v letošním roce 30 kun, studenti a děti platí 15 kun.

Comments are closed.